شماره خبر : ٥٣٤٨٤٩ تاریخ انتشار خبر : يکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ تعداد بازدید:1051
"مدگرایی" در مصاحبه با مسئول دفتر نهاد
حجت الاسلام محمد عبادی زاده، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه هرمزگان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در هرمزگان با اشاره به مد و مدگرایی گفت: یکی از آسیب های اجتماعی که جامعه امروز را تهدید می کند، مسأله مدگرایی است، مد به معنای لغوی یعنی سلیقه، اما هر سلیقه ای را مد نمی گوییم بلکه سلایق، اسلوب و روش های خاصی را مد گویند.

حجت الاسلام محمد عبادی زاده، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه هرمزگان  در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در هرمزگان با اشاره به مد و مدگرایی گفت: یکی از آسیب های اجتماعی که جامعه امروز را تهدید می کند، مسأله مدگرایی است، مد به معنای لغوی یعنی سلیقه، اما هر سلیقه ای را مد نمی گوییم بلکه سلایق، اسلوب و روش های خاصی را مد گویند.

وی افزود:  مد به الگوهای و روش های  فرهنگی اطلاق می شود که معمولا مورد پذیرش اقشاری از جامعه  واقع شده و محدوده آن محدوده زمانی کوتاهی است که به فراموشی سپرده می شود و  استمرار و دوام ندارد.

 مدگرایی و ابعاد آن
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه هرمزگان تصریح کرد: در حوزه لباس ' نوع لباس و پوشیدن آن، یا نوع حرف زدن و حتی در تزیینات خانگی یا در محیط های اجتماعی، مثل مدارس، خیابان ها ممکن است یک شیوه تبدیل به مد شده و بعد فراموش شود.

حجت الاسلام عبادی  افزود: محدوده مد در جامعه امروز بشری می تواند همه حوزه های سبک زندگی انسان ها را در بر بگیرد و مدها می توانند در آن حوزه ها حضور داشته باشند، باید بررسی شود که چه عواملی سبب گرایش جامعه به سمت مد، اسلوب ها و الگوهای فرهنگی و اجتماعی مختلف میشود.

وی با تاکید بر اینکه الگوها باید ریشه یابی و عوامل پیدایش آنها بررسی شوند، گفت: انسان موجودی تنوع طلب بوده و این تنوع طلبی در فصولی از عمر انسان مثل جوانی بیش تر خود را نشان می دهد و یا در قشری از جامعه ما مثل بانوان گرایش و اقبال بیش تری نسبت به آن وجود دارد.

 عوامل جامعه شناختی مدگرایی

 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه هرمزگان ادامه داد: انسانها به دنبال آنند که همانند سازی کنند و از دیگران سرمشق بگیرند، این همانند سازی از خصوصیات بشری است که همیشه داشته و در جاهایی هم فی نفسه چیز بدی نیست و انسان با این همانند سازی همیشه به دنبال تکامل در الگوهای خود بوده است.

 حجت الاسلام عبادی  تصریح کرد: معمولا جاهایی هست که  الگوها، الگویی کاذب، منفی و فاقد پشتوانه عقلی و علمی هستند، و ما نمی توانیم  هیچ گونه پشتوانه عقلی، علمی و یا شرعی برای مدها تعریف کنیم
 عامل دیگر، رقابت ها و چشم و هم چشمی هاست که سبب سوق جامعه به سمت مدگرایی و تولید مد می شود، اکثر افرادی که دنبال مد هستند می خواهند با آرایش و لباس و همچنین تزیینات خانگی متفاوت نظر دیگران را به خودشان جلب کنند.

 وی گفت: در برخی مواقع، الزاماتی هست که مردم را وادار به تولید مد و مدگرایی می کند من از این الزامات به عنوان ضرورت های اجتماعی تعبیر می کنم که سبب می شود انسانها به سمت مد حرکت کنند و با تشخص طلبی ها قصد اظهار وجود و شخصیت میکنند، البته این بدان معنا نیست که همه این عوامل خوب هستند و یا بد، گاهی اوقات از این عوامل استفاده صحیح و گاهی نیز استفاده منفی می شود که نهایتا ممکن است تولید مدهای غلطی در جامعه را در پی داشته باشد.

 جایگاه مدگرایی در فرهنگ دینی

 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه هرمزگان با اشاره به نگاه اسلام به مسأله مد و جایگاه مدگرایی در اسلام تصریح کرد: با دانستن این موضوع که اسلام در رابطه با مدگرایی چه نظری دارد می تواند مسیر درست را به ما نشان دهد، خدای متعال یک سری امیال فطری در انسان قرار داده از جمله میل فطری به زیبایی طلبی و به عبارت دیگر جمال طلبی و خود آرایی، از محالات است که خداوند میلی را در وجود  انسان قرار دهد ولی اجازه اشباع و ارضای آن میل را به انسان ندهد، بنابراین ما نمی توانیم بگوییم این مسأله فطری است ولی حق اشباع آن را نداشته باشیم لذا اسلام یا همه اقسام مد مخالف نیست بلکه آن را مدیریت